Giza eskubideen eguna

 


Giza Eskubideen Eguna

Abenduaren 10a Giza Eskubideen Eguna da. Horregaitik da egun hau, munduko gizaki guztiok doguzan eskubideak aldarrikatzeko eta ospatzeko eguna. Beraz, egun honen helburu nagusia, guztiontzako eskubideak defendatzea eta bermatzea izango da. Giza Eskubideen Eguna, 1950ean NBEk sortu eban giza eskubideen mundu mailako deklarazioan. Hortaz, eskubide honeek, arraza, erlijioa, maila soziala, herritartasuna… kontuan izan barik, guztiok izan behar doguzan eskubideak dira.

Dana dala, oraindik orain, munduko herrialde guztietan ez dira giza eskubideak bermatzen, besteak beste, hirugarren munduko hainbat lurraldetan giza eskubideak errespetatu be ez dira egiten. Gainera, bertako herritarrek askotan, beste toki batzuetako herritarrek baino bizi-baldintza txarragoak izaten dabez. Izan be, maiz lagun honeen bizi-baldintzak lehen munduko lurralde zein enpresen erantzukizun izaten dira. Beraz, giza eskubideak beteko balira, ez litzatekela holango egoerarik gertatuko azpimarratu behar da.

Munduko hainbat tokitan gertatzen dana onartezina da, giza eskubideak betetzea ezinbestekoa da. Horregaitik, ba, alkartasun adierazpena eginez, Ikastolak egun honekin bat egingo dau. Giza eskubideek bardintasuna sustatzen dabe mundu osoan. Kontzeptu hau gizarte zein munduan, oinarrizkoa danez, instituzioetatik ez ezik, erakundeetatik be bultzatu eta bermatu behar dalakoan gagoz.

Día de los derechos humanos

El día 10 de diciembre se celebra el día de los derechos humanos. Este día se conmemoran los derechos que todas las personas del mundo deberían de tener y el objetivo de este día es el de defender y asegurar estos derechos para todas las personas del mundo. El día de los derechos humanos, fue creado por las ONU en la declaración de los derechos humanos en1950. Estos derechos deberían ser generalizados en todo el mundo sin importar las diferentes condiciones tanto de raza, religión, condición social, nacionalidad, etc.

Los derechos humanos hoy en día siguen sin ser una realidad en algunos lugares del mundo, sobre todo en países del tercer mundo, donde estos derechos no son respetados y los habitantes de estos países tienen unas condiciones de vida más difíciles que los del resto de países. De hecho, en muchas ocasiones las condiciones de vida de estas personas, son responsabilidad de empresas o países del primer mundo, y son circunstancias que no deberían de suceder si se respetasen los derechos humanos.

Lo que sucede en muchos lugares es inaceptable, que los derechos humanos se cumplan en el mundo es fundamental, y desde la ikastola queremos dar nuestro apoyo a esta causa y a este día. Los derechos humanos fomentan la igualdad en el mundo y este concepto es fundamental en la sociedad y en el mundo, por lo que pensamos que es algo que se debe de fomentar y reforzar desde las instituciones.

Iruzkinak