Nazioarteko ezgaitasunaren eguna

 Nazioarteko ezgaitasunaren eguna

Abenduaren 3an, Ezgaitasunaren Nazioarteko Eguna ospatzen da. Munduan ezgaitasuna daben pertsona asko dago. Aipatu beharra dago ezgaitasun mota asko dagoala, besteak beste, ezgaitasun fisikoa, psikologikoa, emozionala… Egun honen helburua gizartean aniztasuna sustatzea eta pertsona hauek beste edonork dituen aukera berdinak dituela bermatzea da.

2020ko kanpaiaren lema “guztiontzako egun bat “ da. Aniztasuna, gizartean oso garrantzitsua den zerbait da. Edonork noizbait ezgaitasuna sufritu ahal du bere bizitzako momenturen batean, eta hurbiletik ukitu ahal gaituen zerbait da ezgaitasuna, beraz, ezgaitasuna sufritzen duten pertsonen integrazioa eta aukera berdintasuna lantzea ezin bestekoa da gizartean. 2030ko kanpaina “inork atzean geratu ez dezan” helburu hau bilatzen du eta honen garrantzia ukaezina da munduan zein gizartean.

Ikastolatik gure elkartasun adierazpena egin nahi dugu egun honekin, izan ere egunero lantzen dugun gaia da hau eta ikastolako errealitate bat da ezgaitasuna. Mundua eta gizartea anitza da, beraz aniztasunera moldatu behar dugu gure jokaerak, gizartea eta giroetan. Lehen aipatu dugun lema esaten duen bezala inork atzean geratu ez dezan.


Día internacional de la discapacidad

El día 3 de diciembre se celebra el día internacional de la discapacidad, en el mundo hay muchas personas que sufren de discapacidad, existen diferentes tipos de discapacidades, discapacidades físicas, discapacidades psicológicas, discapacidades emocionales, etc. El objetivo principal de este día es el de fomentar la diversidad en la sociedad y fomentar que estas `personas tengan las mismas oportunidades que el resto de personas en la sociedad.

El lema de la campaña de 2020 es “un día para todos”. La diversidad en la sociedad es algo de gran importancia. Cualquiera en algún momento de su vida puede sufrir una discapacidad o puede tocarle de cerca la discapacidad, por esto buscar la integración y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad es algo fundamental en la sociedad. La campaña para el 2030 de “no dejar a nadie detrás” tiene este objetivo y su importancia en la sociedad y en el mundo es incuestionable.

Desde la ikastola queremos dar nuestro apoyo a esta causa, desde la ikastola todos los días trabajamos estos objetivos con este colectivo ya que la discapacidad es una realidad en la ikastola. El mundo y la sociedad es diverso, por lo que debemos amoldarnos a esta diversidad tanto en nuestros comportamientos, como en la sociedad y en nuestro entorno. Como hemos dicho antes es fundamental que nadie se quede atrás.

Iruzkinak