Pentsamendu Baikorra

 

Pentsamendu baikorraren garrantzia

Pentsamendu baikorrak ez dau errealitatea ikusten ez dogula esan gura, ezta gertaera gatxak ikusten ez doguzala be. Pentsamendu baikorrak, egoera gatxei baikor eta egoki aurre egiten deutsegula esan nahiko dau, hau da, onena gertatuko dala uste izango dogu,  ez txarrena.

Pentsamendu baikorra, normalean, barne alkarrizketagaz hasiko da. Barne alkarrizketa hau, burmuinetik etengabe pasatzen diran pentsamenduek eta ideiek osotuko dabe. Dakigunez, pentsamendu automatiko honeek, baikorrak edo ezkorrak izan daitekez. Barne alkarrizketa honen zati bat, logikatik zein arrazoitik etorri daiteke eta beste atal bat, informazio faltagaitik, uste dogun ideia desegokiengaitik.   

Hainbat ikerketak erakutsi deuskuenez, baikortasuna edo ezkortasuna bezalako nortasunaren zenbait arlok, zerikusi handia dabe osasunean zein pertsonen ongizatean. Baikortasunarekin bat datorren pentsamendu positiboa, ezinbestekoa izango da estresaren kudeaketan, osasunari onurak ekarriko deutsoz eta. Covid-19a dala eta, bizi dogun egoerak, osasunean zein ongizatean,  guztioi sortaraziko deusku izugarrizko estresa, beraz, nahitaez ikasi beharko dogu egoera hori kudeatzen.

 Ezkorrak bagara, ez dogu esperantzarik galdu beharko, baikorrak izaten eta pentsamendu positiboa izaten be ikasi daikegulako. Egun  bizi dogun egoera guztiontzat da latza eta gatxa; horregaitik, ba, guztion onerako estresa kudeatzen ikasi beharko dogu. Ikastolan ikasleen ongizate eta osasuna zaindu eta bermatzeko, gogor lan egingo dugu, azken baten  jarrera baikorra erdiestea izango dogu xede.    

La importancia del pensamiento positivo

El pensamiento positivo no significa que no quieras ver la realidad o ignores las situaciones menos agradables de la vida. El pensamiento positivo solo significa que enfrentas lo desagradable de una manera más positiva y productiva. Crees que lo mejor va a pasar, no lo peor.

El pensamiento positivo suele comenzar con el diálogo interno. El diálogo interno es ese flujo interminable de pensamientos no manifestados que te pasan por la cabeza. Estos pensamientos automáticos pueden ser positivos o negativos. Parte del diálogo interno proviene de la lógica y la razón. Otra parte puede surgir de las ideas erróneas que tú creas por falta de información.

 Algunos estudios muestran que los rasgos de personalidad como el optimismo y el pesimismo pueden afectar muchas áreas de tu salud y bienestar. El pensamiento positivo que suele venir con el optimismo es una parte clave del manejo del estrés eficaz. Y el manejo del estrés eficaz está asociado con muchos beneficios para la salud. La situación que vivimos con el Covid-19, es una situación estresante para todas las personas y aprender a gestionar este estrés es indispensable para nuestra salud y bienestar.

Si tiendes a ser pesimista, no te desesperes, puedes aprender a pensar de forma positiva. La situación que nos ha tocado vivir es una situación muy difícil y nuestra actitud de cara al futuro determinará sobremanera el modo en el que sobrellevemos esta situación. Desde la ikastola trabajaremos porque la actitud sea la más adecuada posible de cara a esta situación y de cara a enseñar a nuestros alumnos esta actitud positiva.

 

Iruzkinak