Erasoen Biktima diran Ume Errugabeen Nazioarteko Eguna Erasoen Biktima diran Ume Errugabeen Nazioarteko Eguna

Bagilaren 4an, Erasoen Biktima diran Ume Errrugabeen Nazioarteko Eguna ospatuko dogu. Nazio Batuen Batzar Nagusiak (NBE) ezarritako data honek, guda egoeran zein eten bako gatazkan bizi diran umeak babestea dau helburu.

Egoera honeen aurrean umeak izaten diranez kaltebereenak, eraso fisiko, psikologiko eta emozionalak jasotzen dabez. Horregaitik, egun honen azken xedea, umeentzako babestutako leku bat sortzea izango da, umeak, guda eta gatazkek eragin daikien sufrimendu eta kalte barik hazi eta heldu daitezan.

1982ko abuztuan, Palestinak bizi eban egoera zala eta, larrialdi-saioetan Nazio Batuen Batzar Nagusiak, Israelek Palestinako eta Libanoko umeei egindako erasoak salatzeko eta kaltea zein mina arintzeko zeozer egin behar ebalakoan egoanez, egun hau sortzea eta ospatzea erabaki eban.

UNICEFen datuen arabera, 230 milioi ume baino gehiago bizi dira guda eta gatazka armatuak dagozan lurraldeetan. Honek, munduko hamar umetatik batek gudak sortzen dauzan ondorioak jasango dauzala esan nahi dau.

Begoñazpi Ikastolak be bat egingo dau egun berezi honegaz. Ikastola izanda eta gure lana heziketa, hezkuntza eta irakaskuntza izanik, edozein jomuga eskuratzeko, bakea ezinbestekoa izango da eta. Dakigunez, une honetan munduko hainbat tokitan bakea lortzea ez da erraza izango baina umeen eskubideak eta honeen garapena errespetatzea ezinbestekoa izango da. Beraz, Ikastolak egun honen garrantzia azpimarratu gura dau, beti be helburu hori lortzeko lanari ekingo deutsogula jakinik.

Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión

El 4 de junio se celebra el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la que se pretende conseguir la protección de los niños en situaciones de guerra y conflictos.

Los niños son los más vulnerables en este tipo de situaciones y reciben todo tipo de agresiones físicas, psicológicas y emocionales. El objetivo final es construir un lugar seguro para los niños donde puedan crecer y desarrollarse como personas íntegras, sin el sufrimiento y el dolor que implican las guerras y los conflictos.

En agosto de 1982, la Asamblea General de la ONU en su periodo de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina, quiso hacer algo con el inmenso problema del gran número de niños palestinos y libaneses que habían sido víctimas de los actos de agresión de Israel, y decidió conmemorar esta fecha.

Según UNICEF, más de 230 millones de niños viven en zonas afectadas por conflictos armados. Eso supone la escalofriante proporción de uno de cada diez niños en todo el mundo.

Desde la ikastola begoñazpi queremos unirnos a la celebración de este día tan especial. Como centro educativo nuestro ámbito de trabajo es la educación y la enseñanza, y la paz es una condición indispensable para alcanzar cualquiera de estas metas. Esto en muchos lugares del mundo es imposible de conseguir en estos momentos, pero respetar tanto los derechos de los niños como su desarrollo es fundamental, por esto desde la ikastola valoramos como de gran importancia la celebración de este día y siempre lucharemos por alcanzar esta meta.

Iruzkinak