dislexiaren mundu eguna
 Dislexiaren Mundu Eguna

Dakizuenez, Dislexiaren Nazioarteko Eguna, urriaren 8an ospatzen da. Eskola garaian dagozan umeek pairatzen daben trastornorik ohikoena dislexia izaten da. Osasunaren Mundu Erakundearen arabera (OME), munduko biztanleen % 10i eragiten deutso, beraz, gizartea honetaz jabetzea eta kontzientziatzea izango dogu xede.

Dislexia, ikasketaren trastorno zehatza da, jatorria neurobiologikoa danez, sarritan izaten da herentziazko gaisotasuna. Trastorno honek oinarrizko eta beharrezkoak diran hainbat arlotan dau eragina, esaterako, irakurmenean eta idazmenean. Gainera, aurrekoaren ondorioz, eskola adinean dagozan ikasleengan eragin handia izango dau, nagusien kasuan, ordea, lan jardueran izan daike eragina.

Hiru dislexia mota ematen dagoz:

· Dislexia fonologikoa: ezezagunak diran berbak irakurtzeko orduan , berbak moldatzean datza.

· Azaleko dislexia: gehienetan umeek jasaten dabe, ezezagunak diran berbak eraldatzean eta irakurtzeko zailtasunak izatean datza.

· Dislexia mistoa eta sakona: Zailtasuna batez be, berben hautemate eta irakurmenean datza. Dislexia aurreratu honen eraginez, pertsonak ezin izango dau irakurri ezta erraztasunez idatzi be. Horregaitik, erraz-errazak diran berbak aldatu egingo dauz.

Ikastetxeetan, gero eta nabariagoa eta ohikoagoa dan dislexiak, hezkuntza mailan arazo larriak sortzen dauz. Lehen esan dogunez, trastorno honek, hezkuntza prozesuan, bai curriculumean, bai gizarte zein arlo pertsonalean, sekulako zailtasunak sortarazi daikez, ikasleen autokontzeptuan zein autoestimuan eragin txarra izanez. Begoñazpi Ikastolak egun honi merezi dauan garrantzia emon nahi deutso, dislexia nozitzen dabenei alkartasuna, solidaritatea eta laguntza emonez. Begoñazpi Ikastolak zuokaz bat egingo dau!

Día mundial de la dislexia

Uno de los trastornos de aprendizaje más comunes que afecta a los niños en edad escolar es la Dislexia. Es por ello que el 8 de octubre se celebra el Día Internacional de la Dislexia, para concienciar a las personas acerca de este trastorno que afecta al 10% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje de origen neurobiológico y hereditario que afecta a diversas áreas de funcionamiento, tales como el desempeño lector y de escritura, incidiendo en el rendimiento académico de los niños y adolescentes en edad escolar, así como el desempeño laboral en adultos.

Existen tres tipos de dislexia:

· Dislexia fonológica: referida a la lectura de palabras que la persona no conoce y cambia.

· Dislexia superficial: ocurre comúnmente en niños, relacionado con el cambio de palabras que no conocen y tienen dificultad para leer.

· Dislexia mixta o profunda: está relacionada con dificultades mayores en la percepción y lectura de las palabras. Es un tipo de dislexia avanzada mediante la cual el individuo no puede leer ni escribir con facilidad, cambiando palabras sencillas por otras diferentes.

La dislexia cada vez es más común en nuestras escuelas y esta genera una gran cantidad de problemáticas a nivel educativo. Este trastorno repercute de forma muy importante en el aprendizaje y adecuado desarrollo de los estudiantes tanto a nivel curricular como a nivel social y personal, y en muchas ocasiones puede repercutir de manera muy negativa en su autoconcepto y en su autoestima. Desde Begoñazpi ikastola queremos darle la importancia que se merece a este día y expresar nuestro apoyo, solidaridad y ayuda a todas las personas que padecen dislexia. Begoñazpi ikastola esta con vosotros!

Iruzkinak