Desgaitasuna dabenen Nazioarteko Eguna

 Desgaitasuna dabenen Nazioarteko Eguna

Desgaitasunen bat daben pertsonen eguna dan abenduaren 3an, gizarteko eremu guztietan pertsona honeen eskubideak eta ongi izana bermatzeaz gain, bizitzako arlo guztiek egoera horretaz kontzientzia hartzea be izango dau helburu.

Desgaitasuna edonork jasan ahal izango dauan egoera izango da hau da, edozein gizakik edonoiz pairatu ahalko dau; desgaitasuna behin-behinekoa zein behin betikoa izan daitekenez, prest egon beharko dogu.

Desgaitasuna, denborak aurrera egin ahala, korapilatsua dan kontzeptua da. Egun, gizartean sortutako desgaitasunaren aldeko hainbat ekintzari esker, pertsona honeek dabezan oztopo edota arazoetan oinarrizten diran iritziak gainditu egin dira. Iritzi honeek biomedikuntza-errehabilitazio eredutik etorritakoak ziran.

Gaur egun desgaitasunaren kontzeptua, giza-ereduan landu eta oinarritzen da. Honek, fisikoki zein jarrera-hesietan jarriko dau gakoa; azken baten, pertsona honeek beharrezkoa ez dan parte hartze osoa eta eraginkorra mugatuko baitabe.

Ikuspuntu honetatik, desgaitasuna dauan pertsonak, urritasun fisiko, zein mental bat baino gehiago izanik, arrazoi psikiko, intelektual zein sentsonrialengaitik izanda be, behin-behinekoak zein behin betikoak izanik, inguruan dagozan hesiekin alkarreraginean, gizartean parte-hartze osoa eta eraginkorra murriztua edo mugatua izango dau, beti be, besteekin baldintza-bardintasunean.

Hortaz, Begoñazpi Ikastolak egun honegaz bat egingo dau, desgaitasuna egunero bizi dogun errealitatea baita. Desgaitasunak mota askotakoak izan daitekezanez, hainbat arlotan, baten baino gehiagotan eragin daikie, arlo sozialean, heziketa prozesuan, hartu-emonetan… Ikastolak argi dau, egun hau ospatu egin behar dauana eta ezinbestekoa dana talde honi ikusgaitasuna emotea. Beraz, Begoñazpi Ikastolak gai hau sakon landu eta desgaitasuna dabenen alde lan egingo dau.

Día internacional de las personas con discapacidad

El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida.

La discapacidad forma parte de la condición humana, ya que todos, en algún momento de nuestras vidas, podemos experimentar una discapacidad temporal o permanente; y la sociedad tiene que estar preparada para ello.

La discapacidad es un concepto complejo que evoluciona en el tiempo. Actualmente, gracias a la aportación del movimiento social de la discapacidad, se han superado las visiones centradas en las dificultades que experimentan las personas debido a su situación de salud. Estas visiones eran propias del denominado modelo biomédico - rehabilitador.

Actualmente, el concepto de discapacidad se basa en el modelo social, que pone el foco, más bien, en las barreras físicas y de actitud que restringen innecesariamente la participación plena y efectiva de las personas

Desde esta perspectiva, una persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Desde Begoñazpi ikastola apoyamos la celebración de este día, la discapacidad es una realidad a la que hacemos frente a diario en la ikastola. Las discapacidades pueden ser muy diversas y afectar a ámbitos muy diversos, social, aprendizaje, relacional, etc, este puede incluso tener influencia en más de un ámbito, Desde la ikastola valoramos como fundamental la celebración de este tipo de días en los que se da visibilidad a este colectivo, y creemos que es necesario hacer un gran trabajo en lo referente a este tema en la sociedad. Es por esto que desde Begoñazpi siempre trataremos este tema y siempre apoyaremos y lucharemos a las personas con discapacidad.

Iruzkinak