Hezkuntzaren Nazioarteko Eguna

 Hezkuntzaren Nazioarteko Eguna

Urtarrilaren 24an ospatzen da Hezkuntzaren Nazioarteko Eguna, Nazio Bataen Erakundeak (NBE) ezarritako egun honen helburua mundu osoan zehar hezkuntzaren garrantziaz kontzientzia sortzea da, azken baten gizartean garapen jasangarria lortu nahi da. Egunak beste helburu batzuk be badaukaz, besteak beste, kalitatezko hezkuntza lortzea.

Izan be, Hezkuntza gizarte justu, bardina eta jasangarria lortzeko ezinbestekoa da. Hezkuntzak pertsonen ekoizpena areagotzen dauanez, garapen ekonomikoa be areagotuko dau. Hezkuntzak, pertsonak dauzan gaitasunak uztiatuz, gustuko dabenean oinarritutako jarduerak latzea lortuko dau, pertsonen zoriontasunean itzelezko eragina izango daualarik. Dakigunez, pertsona betea, pertsona alaia da.

Horrengaitik, hezkuntza pobreziaren eta gosearen aurkako tresna izango da, osasuna hobetzeko balioko dau, genero bardintasuna sortuko dau eta ezbardintasuna be murriztu egingo dau. Hitz gitxitan, hezkuntzak gizarte hobea sortuko dau.

Munduan gitxi gorabehera, 258 milioi ume eta gazte dagoz hezkuntzatik kanpo, 617 milioi umek eta nerabek ez dakie irakurtzen ezta idazten be, ez daukie oinarrizko matematikako ezagutzarik, ezta egunerokotasunean baliogarriak direnak be.

Horregaitik da Ikastolarentzat Hezkuntzaren Eguna data garrantzitsua. Hezitzaile garan aldetik, beti azpimarratu eta defendatuko dogu ikasle guztientzako hezkuntza eta heziketa, bai curriculumaren ikuspuntutik, bai hezkuntza bera osotasunean. Hezkuntzak arlo guztietan izango dau garrantzia, baloreetan, idealetan, bizitzarako jarreran... . Hezkuntza ez da eskolan edota etxean bakarrik irakasten, egoten garan edozein tokitan zein alkarreraginean sortzen dan edozein alorretan egongo da. Hezkuntzak zerikusi handi izango dau pertsonen etorkizunean nahiz pertsonek bizitza aurrera eroateko izango daben moduan, hau da, garapen, jarreran, baloree eta idealetan.

Beraz, Begoñazpi Ikastolak kalitatezko hezkuntza edozeinentzat ezinbestekoa eta aldaezina dalakoan dago. Munduan danok izan daigun hezkuntza izateko eskubidearen alde borrokatuko dogu beti, bakoitzaren nazionalitatea, adina, erlijioa edota generoa kontuan izan barik, danok izan daigun aukera.

Día Internacional de la Educación

El 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de concienciar a todo el planeta de la importancia de la educación para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Concretamente el Objetivo número 4 establece una Educación de Calidad.

En realidad, la educación es la base para una sociedad justa, igualitaria y autosuficiente. La educación aumenta la productividad de las personas y como consecuencia, el potencial de crecimiento económico. Hace que las personas trabajen en lo que les guste y en lo que son buenos, e influye directamente en la felicidad de las personas. Porque una persona realizada es una persona feliz.

Por eso la educación ayuda a erradicar la pobreza y el hambre, contribuye a mejorar la salud, promueve la igualdad de género y puede reducir la desigualdad. En definitiva hace sociedades mejores.

En el mundo hay aproximadamente 258 millones de niños y jóvenes sin escolarizar, 617 millones de niños y adolescentes no saben leer ni tienen conocimientos básicos de matemáticas, lo mínimo para defenderse en la vida cotidiana.

El día de la educación es una fecha muy especial para la ikastola, como educadores somos valedores de la educación para los alumnos en todos los aspectos, tanto a nivel curricular, como a nivel educativo en su significado más completo, la educación radica en educación tanto de valores, ideales, actitudes hacia la vida, etc. La educación no es un ámbito exclusivo de la escuela o del hogar, en cada entorno de nuestra vida y en cualquier entorno con el que interactuemos la educación está presente. La educación determina el futuro de las personas y la forma en la que las personas afrontan la vida, así como su desarrollo, actitudes, valores e ideales.

Por esto desde Begoñazpi ikastola valoramos una buena educación como indispensable e irremplazable para cualquier persona en el mundo y siempre lucharemos por el acceso universal a la educación de todas las personas en el mundo sea cual sea su nacionalidad, edad, religión o género, para que todos en el mundo tengamos las mismas oportunidades y logremos el desarrollo del mundo.

Iruzkinak